Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

    Doradztwo


rzeczoznawca majątkowy opolskie


Połączyliśmy wiedzę o nieruchomościach oraz wiedzę prawniczą i w ramach istniejącej struktury stworzyliśmy nowy dział- doradztwo w zakresie poszukiwania rozwiązań umożliwiających wykorzystanie pełni praw związanych z własnością oraz użytkowaniem wieczystym.

Doradzamy w zakresie:
- użytkowania wieczystego - wykup na własność, aktualizacja opłaty rocznej, zmiana stawki procentowej, rozliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego,
- opłat adiacenckich - z tytułu podziału nieruchomości, z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
- opłaty planistycznej,
- wywłaszczania nieruchomości,
- służebności
- inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych
- inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych
- wyodrębnianiu lokali w celu zniesienia współwłasności

Co oferujemy?

Tagi

 • rzeczoznawca opolskie
 • rzeczoznawca nysa
 • rzeczoznawca opole
 • rzeczoznawca prudnik
 • wycena nieruchomości
 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena spółki
 • wycena aktywów
 • wycena maszyn i urządzeń
 • wycena marki i znaku
 • wycena patentu
 • wycena wyników badań
 • doradztwo